Personeelsplanning

D-Plan is een programma dat dienstenchequebedrijven helpt met de personeelsplanning.
Via registratie van de noden van de klant en de wensen van het personeel verkrijgt men een optimale planning. Deze planning vormt de basis voor uw loonadministratie, rapportering en te ontvangen dienstencheques. 
Met de gebruiksvriendelijke grafische interface van D-Plan kunt u op eenvoudige wijze een personeelsplanning opstellen, raadplegen en wijzigingen doorvoeren.

De planningstool is beschikbaar in aankoop en huurformule. In de aankoopformule staat u als klant in voor het beheer van een server, de backup, etc, in de huurformule hoeft u geen investeringen te doen in IT infrastructuur. In de huurformule is D-Plan overal waar u internettoegang beschikbaar is, te raadplegen op een Windows computer, een laptop of uw smartphone. 

Werking

Via de individuele planningsfiche van de werknemer wordt het dienstrooster opgesteld. Er is een controle tussen de vaardigheden/wensen van de werknemer en de wensen van de klant, in functie van een optimale planning.
Een overzichtelijk planningsbord waarop alle werknemers en hun respectievelijke klanten worden weergegeven, vormt het resultaat van de planning.
Bij (on-)voorziene afwezigheid van een medewerker of een klant, kan de personeelsplanning vlot aangepast worden door momenten te verslepen naar andere werknemers of door ze te verwijderen. U krijgt tezelfdertijd een overzicht van de op te lossen problemen die daaruit voortvloeien. Bijvoorbeeld : door ingave van toekomstig verlof van een werknemer, krijgt u een overzicht van de klanten die niet bediend zullen worden en voor wie eventueel vervanging moet gezocht worden.
De historiek van de problemen waarvoor u een oplossing heeft gevonden, blijft consulteerbaar. Niet-uitgevoerde interventies, die in aanmerking komen voor een vervangingspool, worden bijgehouden.
De contractuele uren van de werknemer worden steeds afgetoetst t.o.v. de effectief gepresteerde uren. Per werknemer kunnen diverse schema's afgedrukt worden (per week, tweewekelijks, per maand).

Lees meer over D-Plan...