Verwerking dienstencheques

Als dienstencheques de rode draad zijn doorheen uw bedrijf, dan is het ook belangrijk dat het verwerken van de dienstencheques op een doeltreffende manier verloopt. D-Plan is een programma dat u hierbij helpt. Papieren- of elektronische dienstencheques kunnen op een passende manier verwerkt worden.

Papieren dienstencheques

Het verwerken van papieren dienstencheques kan op verschillende manieren gebeuren : manueel afgepunt, via barcode- of ICR scanner.

De barcodescanning levert volgende informatie op:

 • Het gebruikersnummer
 • De vervaldatum
 • Het chequenummer

De ICR scanner heeft als bijkomende troeven:

 • Inlezen van de handgeschreven datum
 • Controle of de cheque ondertekend werd door de klant en de werknemer 
 • Controle of het juiste type dienstverlening aangevinkt werd
 • Controle op de vervaldatum
 • Afdrukken van het erkenningsnummer en de naam van de onderneming
 • Afdrukken van het rijksregisternummer en de naam van de werknemer
 • Telling van het aantal dienstencheques

Elektronische dienstencheques

De verwerking van elektronische dienstencheques kan manueel of elektronisch.

 • Manueel : per klant of per werknemer geeft u per prestatie in hoeveel dienstencheques er ontvangen zijn
 • Elektronisch : import van alle gegevens (afkomstig van Sodexo) m.b.t. de ingebelde prestatie 

Lees meer over D-Plan...