Nieuws

3 oktober 2022

Versie 5.70 D-Plan

Naar goede gewoonte wordt op regelmatige basis een nieuwe versie van D-Plan gelanceerd.

In versie 5.70 zitten ondermeer volgende nieuwe functionaliteiten vervat:

  • Opvolging ondertekende gebruikersovereenkomsten van klanten
  • Werknemers verwittigen/mailen bij inplannen opleidingen
  • Bij inboeken vervanging extra info of werknemer reeds vroeger bij klant is geweest (en daar eventueel niet meer welkom is)
  • Afwezigheidsdocument werknemers dat automatisch wordt ingevuld met relevante info
  • Factuurvoorwaarden meesturen per mail met factuur
  • Uitbreiding systeem facturatie toeslagen

We houden graag de vinger aan de pols bij onze klanten!

terug naar overzicht